Decreto 187/2011, de 29 de septiembre. Concello de Ourense